2020. gada 15. jūn.

LASĀM BĒRNU ŽŪRIJAS GRĀMATAS


           

                   Bērni un jaunieši aicināti iepazīties 

                       ar jaunākām BĒRNU ŽŪRIJAS 

                 2020.g. grāmatām Kaplavas bibliotēkā

                      
Košeļeva, Sabīne. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās. 
Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs. 
Zvirgzds, Juris. Rasas vasara. 
Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis. 
Zandere, Inese. Bērns, kas neiekrita. 
Valters, Edgars. Poķu grāmata. 
Tilaks, Dzintars. Papus Tru. 
Starobiņeca, Anna. Vilka midzenis. 
Looka, Kairi. Lidostas blaktis nepadodas
Reinausa, Rēli. Marks, maģija un vilkate Vilma. 
Vile, Jurga. Sibīrijas haiku. 
Olsone, Kristīna. Ērgļuklints noslepums. 
Nilsone, Frīda. Pērtiķa zvaigzne. 
Cielēna, Māra. Ballīte ar nakšņošanu. 
Zebris, Osvalds. Māra. 
Ezerkalns, Gatis. Ragana manā skapī. 
Bugavičute-Pēce, Rasa. Puika, kurš redzēja tumsā. 
Hietamies, Eve. Tētis uz pilnu slodzi. 
Sandrels, Žiljēns. Brīnumu istaba. 
Bērziņš, Māris. Aizliegtais pianīns. 
Manfelde, Andra. Vilcēni.

Ilzes Jansones populārākā literatūra Kaplavas pagasta bibliotēkā


2020. gada 1. jūn.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena!

1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece,
Es vēlētos tevi laimīgu redzēt!
Es gribētu tevi vēl sargāt un sargāt,
Man katra tava ziedlapa dārga.
Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,
Lai saule lēni un viedīgi plaucē,
Lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās
Un priecīgi šūpojas rēnajā gaisā,
Bet pamale slepeni negaisus briedē…
Var piepeši iekrist melns viesulis ziedos.
Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece, -
Mana laime ir tevi laimīgu redzēt!


1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā.
Lai bērnu prieks un smaidi mūs visus ielīksmo!