2022. gada 21. jūn.

LĪGO SVĒTKUS SAGAIDOT!!!

 

Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa katrā zāles galiņā.

Ņem spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev šovakar sniedz-
Tas paliks ar Tevi tik ilgi, kaut sen būs novītis zieds.

2022. gada 8. jūn.

Tematiskā izstāde "Domas un atklāsmes"

 

Literatūras izstāde "Domas un atklāsmes"

Grāmata aicina mūs kaut uz mirkli apstāties, atslēgties no ikdienas steigas un ieklausīties sevī. Un tad varbūt sapratīsim, ka daža laba kaite, kas liek justies fiziski neveseliem, patiesībā slēpjas mūsu jūtās, mūsu attieksmē pret pasauli un līdzcilvēkiem. ( J.Lorencs)