2023. gada 27. febr.

Bibliotēka atsāk darbu.

 Kaplavas pagasta bibliotēka atsāk darbu no 27.februāra 2023.g. 

Visi mīļi gaidīti iepazīties ar jaunāko literatūru.