2022. gada 13. apr.

Atvaļinājums

Kaplavas pagasta bibliotēka 

no 19. aprīļa līdz 5. maijam slēgta.

Atvaļinājums.Lieldienas sagaidot Kaplavā

                                                                   Lieldiena aust un staro,

No trejdeviņām šūpolēm.

Tālās bērnu dienās

Debesīs sviestām -

Augstu, līdz pašai saulītei.

Izstāde "'Izzini Lieldienu tradīcijas"