2021. gada 20. apr.

''Iedvesmo,iesaisti,iespējo , vieno"

 Bibliotēku nedēļai veltīta jaunākās literatūras izstāde.

Kaplavas pagasta bibliotēkā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas jaunās grāmatas pēc lietotāju vēlmēm: 

bērnu literatūra, pieaugušo literatūra (ārzemju rakstnieku romantika), krievu rakstnieku literatūra.