2012. gada 13. janv.

Kaplavas pagasta bibliotēkas darba plāns 2012. gadam


Literatūras izstādes

1. Februāris - Decembris. Pastāvīgā literatūras izstāde “Politika un šodiena”

2. 13.- 14. februāris. Valentīndienai veltīta literatūras izstāde „Mīlestība-tā ir putns, kas dzied cilvēku sirdīs”

3. 15.- 31. marts. Komunistiska genocīda upuru piemiņas dienai veltīta izstāde: „Skumju diena, sāpju diena pieminama”

4. 2. - 13. aprīlis. Lieldienām veltīta izstāde : „Lieldienu zvani”

5. 3.- 24. maijs. Izstāde un zīmējumu konkurss Mātes dienai: ”Man vienmēr gribētos tev sacīt mīļus vārdus”.

6. 19. - 26. jūnijs. Līgo svētkiem veltīta literatūras izstāde „Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama!”

7. 20.- 30. augusts. Literatūras izstāde zinību dienai:” Sveika skolas diena ziedu rotā”

8. 3.- 27. septembris. Dzejas dienām veltīta literatūras izstāde „J.Jaunsudrabiņš-reālās dzīves tēlojumu lielais meistars”

9. 12.- 20. novembris. LR proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde:

Reizi tad viņā dienā debesu negaisi dziedās mūžam vareno dziesmu Latvijas brīvības slāpēm”

10. 18. - 30. decembris. Literatūras izstāde „Sudrabiņa lietus lija Ziemassvētku vakarā”

Pasākumi

1. 8. maijs. Zīmējumu konkurss Mātes dienai:”Mūsu bērnības sapņi”.

2. 4. septembris. Dzejas dienam veltīts literārs pasākums „J.Jaunsudrabiņš-reālās dzīves tēlojumu lielais meistars” un pārruna pie izstādes.

3. 18.- 27. decembris. Bērnu zīmējumu konkurss veltīts Ziemassvētkiem „Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”

Visa gada garumā:
Iedzīvotāju  bibliotekāra apkalpošana
1.  Darbs ar lietotājiem
2.  Darbs ar e-pasta izveidošanu
Darbs ar krājumiem

Fonda komplektēšana
Darbs ar krājumiem un katalogiem
1. Darbs ar krājuma pārkārtošanu
2. Novecojušas literatūras norakstīšana,fonda papildināšna ar jaunāko literatūru
Izziņu un informācijas darbs

1. Novadpētniecības  materiālu vākšana
2. Izgriezumi no periodikas, materiālu apkopošana
3. Jauno tematisko mapju izveidošana
Darbinieku tālākizglītība
Piedalīšanās kursos, semināros
2012. gada 13. janvāris
A.Vilcāne