2023. gada 30. okt.

Jaunieguvumu izstāde.

 

Grāmatu lasīšana ir brīnišķīgs ceļojums, kas  palīdz izprast pasauli.

Kaplavas bibliotēkā visi mīļi aicināti iepazīties ar jaunāko literatūru.