2021. gada 20. apr.

''Iedvesmo,iesaisti,iespējo , vieno"

 Bibliotēku nedēļai veltīta jaunākās literatūras izstāde.

Kaplavas pagasta bibliotēkā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas jaunās grāmatas pēc lietotāju vēlmēm: 

bērnu literatūra, pieaugušo literatūra (ārzemju rakstnieku romantika), krievu rakstnieku literatūra.2021. gada 29. marts

Mīlestība tuvina pasauli Dievam.

 

Mīlestība iekaro cilvēci, tā uzvar neticību un ļaunumu. Mīlestība tuvina pasauli Dievam.

Priecīgas Lieldienas!

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemties no saules gaismas staru vienu
Ielikt to sirdī, un izbaudīt visu dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauktu priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.