2020. gada 28. febr.KAPLAVAS  BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS 2020.gada MARTS

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
Norises vieta
Piezīmes
16.03-27.03
Dzejoļu krājumu  izstāde
 “Ja dvēsele sāp”, veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

Noorganizēt tematisko izstādi, kur tiks popularizēta dzeja par cilvēka dzīves gaitām, par pagātnes izjūtām.
bibliotēkas vadītāja
A.Vilcāne

Kaplavas bibliotēka

25.03.
Upuru piemiņas stunda
“Latvija piemin un godā”
Organizēt pārrunu pie literatūras izstādes pieminot un godinot mūsu represētos novadniekus.
bibliotēkas vadītāja
A.Vilcāne

Kaplavas bibliotēka

27.31.03.
Tematiskā izstāde, veltīta STARPTAUTISKAI TEĀTRA DIENAI - “Kādēļ jādzīvo dzīve, ja var paslepties sapņos...”
Noorganizēta izstāde, kur uzlikta literatūra par populārāko aktieru dzīvi un mākslu.
bibliotēkas vadītāja
A.Vilcāne
Kaplavas bibliotēka

01.-31.03
Jaunieguvumi “Varbūt vēl nav izlasīts”
Pastāvīgā jaunieguvumu izstāde bibliotēkā papildināta ar ienākušo literatūru.
bibliotēkas vadītāja
A.Vilcāne
Kaplavas bibliotēka

      30.03.
Literatūras izstāde un pārruna “Latgaliskās kultūras notikumu godināšana”
Organizēt pārrunu par gada balvas “BOŅUKS” saņēmējiem
bibliotēkas vadītāja
A.Vilcāne
Kaplavas bibliotēka


2020. gada 10. febr.

Dzejoļi Valentīndienai

No 10.02. līdz 18.02. bibliotēkā apskatāma jauniegūto dzejoļu krājumu izstāde,
kas veltīta VALENTĪNDIENAI.

 Izstādē var aplūkot dzejoļu krājumus par mīlestību.