2010. gada 30. marts

Pasākumi februārī

Bibliotēkā tika rīkots bērnu zīmējumu konkurss, veltīts Valentīndienai
"Uzzīmē skaistāko sirdi"


Lasītājiem februārī bija iespēja apskatīt tematisko izstādi

"Iepazīsim jaunāko literatūru"

2010. gada 11. marts

Iepazīsim Eiropu

Pasākums janvārī

Tematiskā izstāde "Iepazīsim Eiropu"

Foto: