2021. gada 27. sept.

“J.Jaunsudrabiņš-cilvēcības un dabas krāšņuma cildinātājs”

 

Kaplavas pagasta bibliotēkā J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabā

organizēta novadpētniecības materiālu izstāde

“J.Jaunsudrabiņš-cilvēcības un dabas krāšņuma cildinātājs”

 

2021. gada 15. sept.

Rudens motīvs

                               "Tu lasi -un gaisma ir pasaules stāsts"

2021. gada 1. sept.