2014. gada 25. nov.

"Latvijas zemei Dievs svētību sniedz"

No 13. līdz 20. novembrim bibliotēkā varēja apskatīt literatūras izstādi, veltītu LR proklamēšanas dienai. Ar jaunāko klašu skolēniem pie šīs literatūras izstādes notika pārrunas, sarunas.