2015. gada 19. nov.

"Viena zeme, viena tauta."

Pasākums "Viena zeme, viena tauta" tika veltīts LR proklamēšanas dienai.
 
Pasākumā piedalījās Kaplavas pagasta pārvaldes kolektīvs, kā arī bibliotēkas lasītāji.
  

2015. gada 2. apr.

Skaistākā Lieldienu kompozīcija

Sadarbībā ar Kaplavas TN rika rīkots konkurss par skaistāko Lieldienu kompozīciju. Interesantāko kompozīciju dalībnieki un aktīvākie dalībnieki tika apbalvoti.