2020. gada 19. nov.

Jaunāka literatūra

 Jaunieguvumi Kaplavas pagasta bibliotēkā


2020. gada 16. nov.

18. novembri sagaidot

  Kaplavas pagasts LR proklamēšanas 102.gadadienu sagaidot.

  Tika veidotas kompozīcijas, zīmes un citi atribūti svētku noskaņai.


LR proklamēšanas 102.gadadienu sagaidot


Sirsnīgs sveiciens LR proklamēšanas 102.gadadienu sagaidot!

 Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt,
Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
                                 (J.Jaunsudrabiņš)2020. gada 6. nov.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

 

"Aizdedz sveci un lasi kopā ar Ziemeļvalstīm"2020. gada 5. nov.

J.Jaunsudrabiņa piemiņas istaba Kaplavas bibliotēkā.

 

Sava novadpētniecības istaba Kaplavas pagasta bibliotēkā

  Šogad pateicoties Krāslavas novada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”iespējai un Krāslavas pašvaldības  finansiālajam atbalstam, Kaplavas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku (KNCB) izstrādāja projektu par Kaplavas pagasta bibliotēkas telpu racionālu izmatošanu, pielāgojot maz pieprasītu telpu novadpētniecības materiālu krātuvei un senlietu ekspozīcijai. Projekta mērķis bija stiprināt un popularizēt Krāslavas novada Kaplavas pagasta kultūras mantojuma saglabāšanas iespējas ar vietējās sabiedrības atbalstu, dzimtas un novada vērtību apzināšanai un nodošanai nākamai paaudzei.

Aktivitāšu īstenošanā aktīvi iesaistījās KNCB bibliotēkas bibliotekāri, pagasta ļaudis - idejas domubiedri, pagasta pārvaldes darbinieki, kā arī atbalstu sniedza Krāslavas pilsētas un novada pagastu iedzīvotāji  tajā skaitā bērni, jaunieši un pieaugušie.

Sadarbībā ar Kaplavas pagasta pārvaldi, vietējo iedzīvotāju un domubiedru spēkiem tika veikts bibliotēkas telpas kosmētisks remonts – tika atjaunots grīdas segums, mainīts sienu krāsojums un dekorējums, tika pārvietoti komunikāciju vadi, novadpētniecības istabas vajadzībām tika ieliktas durvis atbilstoši istabas dizainam.

Pateicoties idejas sponsoriem vasarā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz J. Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi” Neretas ciemā, sadarbības iespēju veidošanai ar J. Jaunsudrabiņa radinieci Ilzi Līdumu. Muzeja vadītāja dāvināja novadpētniecības istabai pašu izdotās grāmatas, dalījās atmiņu stāstos, ieteica piemiņas stūrīša noformējuma risinājumu un saturu.

 Sadarbībā ar Krāslavas TIC speciālisti, fotogrāfi Ingu Pudniku tika izveidots foto sienas “Daugavas loki” dizains. Tagad visi klātesošie var brīvi fotografēties uz Daugavas tecējuma ainavas, ka arī meklēt Kaplavas pagasta apvidus aizsargājamo putnu - apodziņu (Galucidium passerinum). Par šādu radošu risinājumu pateicamies PII Pīlādzītis skolotājai Aijai Stivriņai un viņas meitai Elizabetei. Tas nav vienīgai Aijas veikums novadpētniecības istabā, tāpēc interesentus aicinām apmeklēt Kaplavu, atvēlot laiku arī novadpētniecības istabas apskatei. Novadpētniecības istabā šobrīd arī ir apskatāma vietējo iedzīvotāju un Krāslavas novada pagastu saimniecību senlietu kolekciju, kas ir ievērojams kultūrvēsturiskais mantojums.

Bibliotēka t.sk. novadpētniecības istaba, kas atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagastā Kaplavas ielā 3, savus apmeklētājus gaida katru darba dienu plkst. no 8.00 līdz 17.00 piektdienās no 8.00 līdz13.00.

 Pateicamies Krāslavas novada uzņēmējam Naurim Lipšānam par individuālu pieeju mēbeļu maketa veidošanā un pagatavošanā, radot interjeram senatnīguma noskaņu. Pašu spēkiem tika iekārtots istabas interjers, ļaujot telpā ienākt vairākiem idejas risinājumiem – gan radošajam lidojumam, krāsām un vēsturiskām liecībām, ko papildina pagasta ļaužu biogrāfiskie fakti, senlietas un bibliotekāres interesantais stāstījums. Jāņa Jaunsudrabiņa fotogrāfiju kopijas tika aizgūtas no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva, kas vieš īpašu vērtību Kaplavas pagasta bibliotēkas darbībā. Un tie nav vienīgie darbi! Ir neatklāti pārsteigumi, kas sagaida viesus, apmeklējot  bibliotēku!

Kaplavas pagasta ceļš potenciālos pagasta viesus šobrīd ved uz vairākiem tūrisma objektiem – uz Lielbornes muižu, zirgu sētu “Klajumi” u.c. Tad kāpēc arī neapmeklēt Kaplavas pagasta bibliotēkas novadpētniecības istabu? Vienmēr esat laipni gaidīti Kaplavas pagasta bibliotēkā, lai iepazītu šīs teritorijas Latvijā pazīstamu novadnieku J.Jaunsudrabiņa, P.P.Jozuusa, V. Mukānes, A.Kasinska, J.Baranovskas u.c. pagasta aktīvistu dzīves izziņas takas, vēsturiski nozīmīgus objektus un vietas.

Kaplavas pagasta bibliotēka ir informatīvā un izklaides “saliņa” tiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem, kam rūp Krāslavas novada un pagasta kultūras dzīve. Vienkopus šeit ir iespēja glabāt un popularizēt novada kultūrvēsturi un apkopot mūsdienu dzīves notikumus. Latvijas pierobeža Kaplavas pagasta teritorijā vienmēr piesaistīja un arī turpmāk piesaistīt tos, kam tuva ir dzimtas vēsture, kultūra, sabiedrība un pētniecība. Saglabājot bibliotēkas, mēs saglabāsim mūsu pagātni, tagadni un nesīsim to nākotnē!

Fotogrāfijas pirms un pēc darba paveikšanas.


                                    

Piemiņas istabā jau ir bijuši pirmie apmeklētāji, kuri ir atstājuši ierakstu viesu grāmatā un apskatījuši izstādi. Pirmie apmeklētāji bija bibliotēkas lietotāji. Tie visu laiku sekoja darba procesam, uzmundrināja strādājošos  un ir priecīgi par paveikto darbu.