2024. gada 8. maijs

Jaunieguvumi Kaplavas bibliotēkā

 Visi interesenti laipni lūgti uz bibliotēku iepazīties un lasīt jaunāko literatūru.