2019. gada 26. marts

Piemiņas stunda "Skaista ir mana Latvija"


22. martā plkst.11. Kaplavas bibliotēkā 
notika piemiņas stunda  "Skaista ir mana Latvija ".
 
Bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar mūsu pagasta represētajiem. 
Kopā tika lasītas represēto pierakstītās atmiņas,
ka arī tika apskatīta B.Blinova konstrukciju izstāde.