2022. gada 25. aug.

Jānim Jaunsudrabiņam 145. dzimšanas diena.

 Tematiskā literatūras izstāde

J. Jaunsudrabiņa 145.dzimšanas dienai.

IESKATS NOVADPĒTNIECĪBAS VĒSTURĒ.

 KAPLAVAS PAGASTS. AIZVĒJIŅU PILSKALNS.2022. gada 10. aug.

Ciemiņi J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabā.

 Augusta mēnesī tika apmeklēta J.Jaunsudrabiņa piemiņas istaba. Apskatīti arī savāktie senlietu priekšmeti.
BJVŽ lasīšana turpinās