2022. gada 27. maijs

NOVADPĒTNIECĪBAS RUBRIKA.

 

Ieskats Kaplavas izdzīvotāju vēsturē.
Lauku apstrādāšana 1943.gadā ( 1.fotogrāfija),
1956.gads (2,3,4 fotogr.)
(fotogrāfijas no novadpētniecības albuma)

2022. gada 20. maijs

IESKATS KAPLAVAS NOVADPĒTNIECĪBĀ

 

Novadpētniecības darbs bibliotēkā ir lokālas teritorijas materiālu, galvenokārt publikāciju, apzināšana, sistematizācija, glabāšana, pieejamības nodrošināšana un popularizēšana. Pašvaldību publiskajās bibliotēkās

tas ir viens no darba pamatvirzieniem.

 Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes (raksti no dažādiem resursiem, kas saistīti ar Kaplavas  pagastu), foto albumi (padomju gados un mūsdienās veidoti), bibliotēkas darbība fotogrāfijās.

2022.gadā novadpētniecībā turpinām strādāt pie materiālu vākšanas un apkopošanas, tematisko mapju veidošanas.
2022. gada 16. maijs

Eiropas diena

Eiropas dienu ik gadu atzīmē 9.maijā un tā tiek veltīta solidaritātes un ilglaicīgam mieram Eiropas kontinentā. Šajā datumā 1950.gadā tika sperts pirmais simboliskais solis uz Eiropas Savienības izveidi un ilgstoša miera nodrošināšanu Eiropas kontinentā. Kas tad īsti notika 1950.gada 9.maijā? Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans Parīzē izteica priekšlikumu Eiropas valstīm veidot jaunu politiskās, saimnieciskās un ekonomiskās sadarbības modeli, kas vērsts uz arvien ciešāku integrāciju.

Šī diena ir veltīta, lai sabiedrību informētu par Eiropas Savienības vērtībām, mērķiem un lomu katra Eiropas Savienības pilsoņa dzīvē. Eiropas dienā Latvijā notiek oficiālas uzrunas, kurās visbiežāk tiek uzsvērts Eiropas ieguldījums Latvijas attīstībā. 

2022. gada 6. maijs

mĀTES DIENA

 SIRSNĪGS SVEICIENS MATES DIENU SAGAIDOT!

Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man šodien uzsmaidīt, tikai tev!
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
Ļauj man tevi noglāstīt un sasildīt!