2015. gada 19. nov.

"Viena zeme, viena tauta."

Pasākums "Viena zeme, viena tauta" tika veltīts LR proklamēšanas dienai.
 
Pasākumā piedalījās Kaplavas pagasta pārvaldes kolektīvs, kā arī bibliotēkas lasītāji.