2023. gada 28. sept.

PERIODIKAS UN GRAMATU IZSTĀDE "DĀRZA PASAULE"

 
Tematiskā izstāde "Rudens motīvs Kaplavā"


Kaplavas TN  27.septembrī plkst. 12.00. notika rudens izstādes “RUDENS MOTĪVS  KAPLAVĀ” noslēgums, kurā piedalījās Jeļena Požarska ar savu gleznu izstādi “Nekur nav tik labi kā mājas” un aktīvākie iedzīvotāji atnesa ziedu un dārzeņu kompozīcijas( Valentīna Dilba, Jeļena Malinovska, Rasma Lapsa, Anna Glotova, Jeļena Čerņavska). Kompozīcijās izmantoti ziedi, lapas, augļi , dārzeņi un citas dabas veltes. Pasākums ar rudens noskaņu noritēja jaukā, draudzīgā gaisotnē.


 2023. gada 18. sept.

Dzejas dienu noskaņa.

 Tematiskā izstāde, veltīta J.Jaunsudrabiņam- mūsu novadniekam.
Tematiskā izstāde "'Mēs izvēlamies mājīgumu"


 

Sēlijas karogs Kaplavas debesīs

 

 • Sākums 
 • Ziņas 
 • SĒLIJAS KAROGS KAPLAVAS DEBESĪS


  Pievienots: 12.09.2023

  Krūtis pilnas ar Augšzemes elpu,
  pie cepures dzeltens purenes zieds.
  Man nevajag plašāku pasaules telpu,
  kad pa Sēlijas lielceļiem iets.
  (V. Vietnieka vārdi)

  8. septembrī Kaplavas pagasta centrā „Ozolmaliņā” notika svinīgs pasākums par godu Sēlijas karoga pacelšanai un kopienas zīmes atklāšanai.

  Pateicoties „Sēlijas salu” priekšlikumam, Kaplavas patriotu grupa ar kopienu sadarbības tīklu „Sēlijas salas” uzrakstīja projektu „Sēlijas karogs Kaplavas debesīs”.

  Projekta uzdevums bija Kaplavas pagasta centrā izvietot Sēlijas vēsturiskās zemes simbolus – karogu un kopienu identitātes zīmi, tādējādi stiprinot pagasta piederību Sēlijas vēsturiskajai zemei.

  Plašākai sabiedrībai izcelta Krāslavas novada piederība ne tikai Latgalei, bet arī Sēlijai.
  Uzstādīšanā un karoga pacelšanas pasākumā iesaistīti vietējie pagasta iedzīvotāji, bet projekta rezultāti būs ilgtermiņā pieejami ikvienam, kas ieradīsies Kaplavas pagasta centrā.

  Projekta mērķis ir padarīt Sēlijas simbolus publiski redzamus un stiprināt vietējo iedzīvotāju piederības izjūtu savai vēsturiskajai zemei, savam pagastam un novadam.

  Šī gada februārī bija pasniegta kopienas zīme, kura atrodas pie pašvaldības ēkas.

  Sakarā ar to gribas atzīmēt, ka mūsu vidū ir iedzīvotāji, mūsu cienījamie novadnieki – Ilze Stabulniece, zirgu sētas „Klajumi” saimniece ar ģimeni un Ēriks Mukāns, kuri ciena mūsu senču tradīcijas. Šie cilvēki ir ieguldījuši un joprojām iegulda ļoti daudz darba, sava laika un spēka tradīciju saglabāšanai un attīstībai. Mēs lepojamies ar saviem novadniekiem, ka mums tādi ir. Piederība savai vietai stiprina piederību savai valstij.

  A.God. katoļu priesteris Janušs Bulašs iesvētīja karogu un teica runu klātesošajiem.

  Svinīga Sēlijas karoga pacelšana piedāvāta mūsu pagasta saimniekam, pārvaldes vadītājam Anatolijam Vecelim.

  Sēlijas karoga un kopienas zīmes skaidrojumu, ka arī ieskatu Sēlijas vēsturē uzteica „Sēlijas salu” pārstāvis Jānis Dzimtais.

  Visiem bija redzams, cik skaisti ir noformēta vieta, uzbūvēts un noformēts celiņš no tiltiņa līdz karoga pacelšanas vietai, padarīti smagie betonēšanas darbi, cik daudz darba un laika te ieguldījuši mūsu iedzīvotāji, kuri patiešām bija radoši un atsaucīgi, šīs vietas labiekārtošanā. Darbi bija jāveic dažādi, gan organizatoriskie, gan fiziskie, ka arī transporta darbi, bet paveicam visu saliedēti kopā, kaut gan katrs izpildīja savu darbiņu.

  Pašus galvenos organizatoriskos jautājumus paveica Jeļena Čerņavska. Valentīna Dilba, mūsu saimniece, izvārīja zupu, Marija Batura sacepa pankūkas.

  Gribas nosaukt visus, kuri piedalījās projekta īstenošanā: Staņislavs Mickevičs, Andrejs Kalnišs, Valentīns Statuts, Marija Batura, Jeļena Malinovska, Olga Zimina, Sarma Ločmele, Nadežda Pancire, Valentīna Dilba, Josifs Batura, Jānis Šidlovskis.

  Sieviešu ansamblis „Rudzutaka” (vadītāja Antoņina Tuče) iepriecināja mūsu pasākuma dalībniekus ar savām skanīgām un skaistām dziesmām.

  Pēc pasākuma visi tika aicināti pie svinīga galda Kaplavas Tautas namā.

  Alla Vilcāne,
  Anatola Kauškaļa foto
  Fotogalerija

  2023. gada 4. sept.

  SĒLIJAS KAROGS KAPLAVAS DEBESĪS


  Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Kaplavas patriotu grupa” un kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” ielūdz Jūs uz svinīgu Sēlijas karoga pacelšanu Kaplavas debesīs un Kaplavas kopienas identitātes zīmes atklāšanu 2023. gada 8. septembrī pulksten 11.00!

   

  PROGRAMMA:

  • Karoga pacelšana, zīmes atklāšana un uzrunas;

  • Sēlijas karoga un kopienas zīmes skaidrojums. Ieskats Sēlijas vēsturē;

  • Kaplavas tautas nama muzikālais noformējums;

  • Ekskursija Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabā Kaplavas bibliotēkā.

   

  Priecāsimies Jūs redzēt 8. septembrī pulksten 11.00 Kaplavā, Ozolmaliņā pretim pagasta pārvaldei!

  Projektu "Sēlijas karogs Kaplavas debesīs" īsteno Kaplavas patriotu grupa ar Krāslavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

  Patiesā cieņā,

  Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas

  Sabiedrisko attiecību speciālists

  Jānis Dzimtais