2019. gada 22. okt.

"Rokdarbu pamati un to apgūšana"

21. oktobrī Kaplavas bibliotēkā notika rokdarbu stunda
"Rokdarbu pamati un to apgūšana"
Tika atnestas kompozīcijas, kas darinātas pašu rokām.
Kompozīcijas veidoja Marita Dilba.
 

 

2019. gada 10. okt.

Fotoalbumu izstāde

Kaplavas bibliotēkā šobrīd ir FOTOALBUMU IZSTĀDE,
kuros pastāvīgi tiek apkopota pagasta vēsture. 

Lūgums visiem interesentiem, kuri vēlas, dāvināt bibliotēkai vecas fotogrāfijas.
Tās tiks sistematizētas un ielīmētas albumos vēsturei.

2019. gada 3. okt.

Kaplavā tika svinēta Starptautiskā senioru diena


1.oktobrī
STARPTAUTISKAJAI SENIORU DIENAI par godu 
Kaplavas bibliotēkā sadarbībā ar sociālo darbinieci
tika noorganizēta tikšanās ar senioriem.

Pie klāta galda skanēja mūzika, centāmies radīt omulīgu, draudzīgu atmosfēru, kas arī izdevās. Seniori bija ļoti aktīvi, dalījās savas atmiņās, pārrunāja savu dzīvi,
skatījās vecos kolhozu laiku albumus,
bija loti apmierināti un priecīgi.
 
Gaisā virmoja viens vienīgais pozitīvisms.