2018. gada 20. nov.

Atskaņas no 17. novembra pasākuma

 
17.novembrī Kaplavas TN notika liels pasākums,
 kur tika sumināti iedzīvotāji, kuriem vairāk par 90 gadiem.
Atzinības raksti un dāvanu kartes pasniegtas zemnieku saimniecībām,
pateicība izteikta Borisam Blinovam par izstādi.
B.Blinova izstādes un citas šī gada labāko darbu fotogrāfijas
TN ieliktas rāmjos, lai varētu redzēt visi klātesošie.
 

 

 

2018. gada 5. nov.

Pasākumu plāns novembrī - decembrīNorises
laiks
Norises vieta
Pasākuma nosaukums
Atbildīgais un dalībnieki
Visu gadu
Kaplavas pagasta bibliotēka
„No dzimtās zemes spēku smeļot”
Literatūras izstāde veltīta
 Latvijas 100-gadei
A.Vilcāne
08.11.
Kaplavas pagasta bibliotēka
„Latvju valsts kā brīnums tapa”
pēcpusdiena ar bērniem
A.Vilcāne
17.11
Kaplavas TN
Latvijas simtgadei veltīts pasākums
“ES MĪLU TEVI LATVIJA”
A.Vilcāne
A.Rusecka
  
01.11.-30.12
Kaplavas pagasta bibliotēka
“Borisa Blinova dažādu arhitektūras stilu konstrukciju izstāde”
Izstāde pieejama katru darba dienu no 9.00-17.00
A.Vilcāne
 
10.12.
Kaplavas pagasta bibliotēka
“Kā es redzu Ziemassvētkus”
Radoša stunda ar bibliotēkas lietotājiem
(izgriezumi no papīra, rotaļlietu darināšana)
A.Vilcāne
 
17.12.-28.12
Kaplavas pagasta bibliotēka
“Ziema nāca sētiņā, sala cirvis rociņā”,
bērnu literatūras izstāde, pašdarināto rotaļlietu izstāde.
 
A.Vilcāne

2018. gada 29. okt.

Gatavojoties Latvijas simtgadei KaplavāKaplavas pagasta pārvaldes administrācija
izsaka lielu pateicību par dāsnu ieguldījumu
Kaplavas bibliotēkai Latvijas simtgadē
pensionāram Borisam Blinovam,
kurš izgatavojis un uzdāvinājis Kaplavas bibliotēkai
dažādu arhitektūras stilu 60 (sešdesmit) konstrukcijas.
Izstāde izvietota bibliotēkas telpās un ir pieejama katru dienu
 no plkst.08 līdz 17.00.
 
Izstādē varēs redzēt visā pasaulē pazīstamākas ēku un
baznīcu konstrukcijas. Visi mīļi gaidīti!

 
 

2018. gada 28. jūn.

Līgo svētkus Kaplavā svinējām ar starptautisko riteņbraucēju grupu


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ligo-svetkus-kaplava-svinejam-ar-starptautisko-ritenbrauceju-grupu.html

Š.g.23.jūnija novakarē Kaplavas pagastu  apciemoja starptautiskā riteņbraucēju  grupa. Tās sastāvā bija  latvieši, lietuvieši, poļi , dāņi, vācieši un citu tautu dalībnieki. Lielākā daļa no tiem bija pensionāri. Ciemiņu vidū bija arī divi Jāņi, kurus suminājām kopā ar vietējiem Jāņiem.
 
Apmeklējot mūsu pasākumu viņi daudz ko uzzināja par latviešu tradīcijām un ticējumiem.Visi Jāņi saņēma dāvanas un vainagus, kā arī  varēja pagaršot  tradicionālo mājas ķimeņu  sieru,  maizes grauzdiņus un izbaudīt Krāslavas alus garšu. Cienāti ar alu un sieru tika pilnīgi visi, kas  atnāca uz svētkiem. Galvenais Līgo vakara ēdiens bija siers - apaļš un dzeltens, kā saule. Tas simbolizē pašu sauli.
 
Svinīga daļa beidzas ar to, ka ciemiņi izteica pateicību par cienastu un siltu pieņemšanu  un visi sadevušies rokās, gan ciemiņi gan vietējie iedzīvotāji, skandināja trijās valodās ”Lai būtu  miers pasaulē!”. Tas izskatījās ļoti svinīgi un skaisti, apkārt valdīja ļoti pozitīva,  radoša un labsirdīga atmosfēra.Mūsu ciemiņi aktīvi piedalījās visos konkursos, spēlēs un dejās. Skanēja dziesmas.
 
Balle turpinājās līdz rītam, jo Jāņos jābūt nomodā un jālīgo cauru nakti.
 
 Alla Vilcāne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. gada 11. jūn.

2018. gada 30. maijs

2018. gada 24. apr.

Aizsargājamo augu fotoizstāde "Iepazīsim dzimto dabu" bibliotēkā

Izstāde bibliotēkā skatāma no 24. līdz 28. aprīlim.

2018. gada 27. marts

2018. gada 5. marts

Izstāde "Pasaulē redzamā zīme, ar kuru Kristus sniedz savu žēlastību, ir BAZNĪCA"
No 5. līdz 12.martam bibliotēkā
ir skatāma Izstāde
"Pasaulē redzamā zīme, ar kuru Kristus sniedz savu žēlastību, ir BAZNĪCA"
(Ferdinands Krencens),
kurā var apskatīt tematiskās mapes ar savāktajiem jaunākajiem materiāliem par Kaplavas katoļu sv. Antonija vārdā nosauktu baznīcu (kapelu).
Kapela dibināta 2011.gadā. Dievkalpojumus vada prāvests Janušs Bulašs.
Baznīcā dievkalpojums notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā.