2021. gada 27. okt.

Aptauja

 

Kaplavas pagasta bibliotēka turpina veikt iedzīvotāju aptauju attālināti.

Aptaujas anketas rezultāti tiks apkopoti līdz 30.novembrim 2021.g.

2021. gada 22. okt.

Paziņojums

 

 Kaplavas pagasta  bibliotēkā laika posmā no 21.10.-15.11. 

  apkalpošana klātienē nenotiek.

                                               Bibliotēka slēgta.

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas  attālināti saskaņā ar bibliotēkas darba grafiku.

                   Kontakttālrunis -29320529