2016. gada 1. apr.

Lieldienām veltīta izstāde "Spīdi nu, saulīte, Lieldienas rītā"

 
 
 

 
Sadarbībā ar Kaplavas TN tika rīkots bērnu pašdarinājumu konkurss
"Noformēsim Lieldienu stūrīti"

2015. gada 19. nov.

"Viena zeme, viena tauta."

Pasākums "Viena zeme, viena tauta" tika veltīts LR proklamēšanas dienai.
 
Pasākumā piedalījās Kaplavas pagasta pārvaldes kolektīvs, kā arī bibliotēkas lasītāji.