2018. gada 24. apr.

Aizsargājamo augu fotoizstāde "Iepazīsim dzimto dabu" bibliotēkā

Izstāde bibliotēkā skatāma no 24. līdz 28. aprīlim.

2018. gada 27. marts

2018. gada 5. marts

Izstāde "Pasaulē redzamā zīme, ar kuru Kristus sniedz savu žēlastību, ir BAZNĪCA"
No 5. līdz 12.martam bibliotēkā
ir skatāma Izstāde
"Pasaulē redzamā zīme, ar kuru Kristus sniedz savu žēlastību, ir BAZNĪCA"
(Ferdinands Krencens),
kurā var apskatīt tematiskās mapes ar savāktajiem jaunākajiem materiāliem par Kaplavas katoļu sv. Antonija vārdā nosauktu baznīcu (kapelu).
Kapela dibināta 2011.gadā. Dievkalpojumus vada prāvests Janušs Bulašs.
Baznīcā dievkalpojums notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā.